Lavyl Fall 2012 Collection


Alexandra Lavyl
Today’s article will feature the work of Swedish designer Alexandra Lavyl. Ms. Lavyl who splits her time between Sweden and Italy studied footwear design at CERCAL in San Mauro Pascoli, Italy. In September 2008 Alexandra was chosen by ANCI MICAM as one of Italy’s best shoe talents. After completing her studies at CERCAL Lavyl taught shoemaking at Cordwainers and in 2009 had her work showcased at the London College of Fashion gallery on Carnaby Street. Fast forward to 2012 and her debut collection Lacrima which is pictured below is born.

Dagens artikel kommer funktionen av svenska designer Alexandra Lavyl arbete. MS. Lavyl som delar sin tid mellan Sverige och Italien studerade skodon design vid CERCAL i San Mauro Pascoli, Italien. I September 2008 valdes Alexandra av ANCI MICAM som en av Italiens bästa sko talanger. Efter att slutföra sina studier vid CERCAL Lavyl lärde skomakare vid Cordwainers och 2009 hade hennes arbete lyfte vid London College av mode gallery på Carnaby Street. Framåt Snabbspolning till 2012 och hennes samling Lacrima debut som avbildas nedan är född.
As you tell by the heels pictured above craftsmanship is key and the silhouettes created by Alexandra accentuates femininity and seduction. Striking design is combined with high quality materials to create modernly elegant heels. After taking a look at Lacrima who says that those who can teach cannot do.

Som ni med hälarna bilden ovan hantverk är nyckeln och silhuetter skapades av Alexandra betonar kvinnlighet och förförelse. Slående design kombineras med högkvalitativa material för att skapa modernt elegant klackar. Efter att ha tagit en titt på Lacrima som säger att de som kan undervisa inte.

Share your thoughts........