ZoFA Fall’10Elina Dobele graduated from Rigas Technical University and was an architect who had a strong interest in footwear design. Ms Dobele started ZoFA in 2008 with the help of Andrejs Ivanov, a shoemaker with experience in making orthopedic and classic shoes in order to put her stamp on the footwear world. ZoFA shoes are made by hand in Latvia and focuses on fashionable, high quality men and women shoes.

Elīna Dobele absolvēja Rīgas Tehnisko universitāti un bija arhitekts, kurš bija ļoti ieinteresēta apavu dizains. Ms Dobele sāka ZoFA 2008, izmantojot Andrejs Ivanovs, kurpnieks ar pieredzi, veicot ortopēdiskām un klasisko kurpes, lai saliktu savu zīmogu uz apaviem pasaulē. ZoFA kurpes ir izgatavotas ar roku Latvija un koncentrējas uz modes, augstas kvalitātes vīriešu un sieviešu kurpes.

0 Comments

Add Yours

Share your thoughts........