Zuzana Serbak

Zuzana Serbak
Zuzana Serbak
Zuzana Serbak
Zuzana Serbak
Zuzana Serbak

Today I was on Not Just A Label and I came across Zuzana’s heels. Not much background information was available for Ms. Serbak but I know that she is a recent graduate of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Czech Republic. Experimental materials such as carbon fiber and silicone are used to make this collection one of a kind.

Dnes jsem se na ne jen štítek a narazil jsem na patách je Zuzana. Nic moc podklady byly k dispozici pro paní Serbak ale vím, že je čerstvý absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Česká republika. Experimentální materiálů, jako jsou uhlíková vlákna a silikon se používají k výrobě této kolekce jediná svého druhu.

0 Comments

Add Yours
  1. 1
    Helena

    Hi Winston, here is some more information on this talented designer. You will need to hit the google translate button because it is in Dutch. She produces fabulous shoes doesn’t she!

Share your thoughts........